หมอมี อยู่คู่คุณมากว่า 100 ปี

ห้างขายยาบุญมี ดิสเปนซารี หรือ บริษัท หมอมี จำกัด ผู้ก่อตั้งคือ นายมี เกษมสุวรรณ หรือ ที่รู้จักกันในนาม หมอมี ที่มีความรู้ความชำนาญด้านยาสมุนไพรและยาฝรั่ง ได้เปิดกิจการของตัวเองในสมัยปีพ.ศ. 2441 (ค.ศ. 1898) 

Vision

เป็นผู้นำด้านยาแผนโบราณที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและคุณค่าสู่สากล

Mission

เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยาแผนโบราณที่ดีให้ลูกค้าพึงพอใจและเกิดความมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ประวัติ

ผู้ก่อตั้ง ห้างขายยาบุญมี ดิสเปนซารี หรือ บริษัท หมอมี จำกัด ในปัจจุบัน คือ นายมี เกษมสุวรรณ หรือ ที่รู้จักกันในนาม หมอมี ที่มีความรู้ความชำนาญด้านยาสมุนไพรและยาฝรั่ง เนื่องจากได้มีโอกาสรับราชการในกองโอสถศาลา หลังออกจากราชการหมอมีได้เปิดกิจการ  ส่วนตัวในสมัยปีพ.ศ. 2441 (ค.ศ. 1898) หรือ สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยาแผนโบราณ ได้แก่ ยานัตถุ์ ยาตรีนิสิงเห ยาอุทัยและปัถวีจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันอยู่คู่คนไทยมากว่า 100 ปี

นอกจาก บริษัท หมอมี จำกัด ที่ผลิตและจัดจำหน่ายยาไทยแผนโบราณ(สมุนไพร) ยังมีบริษัทในกลุ่มเดียวกันอีก 2 บริษัท คือ 

บริษัท หมอมีพัฒนา จำกัด 
ตั้งอยู่ บริเวณวงเวียน 22 กรกฎา เป็นอาคารตึก 9 ชั้น เพื่อบริการพื้นที่สำนักงานให้เช่า, พื้นที่จอดรถ และพื้นที่โฆษณา
ติดต่อสอบถามได้ที่ http://www.mohmee-d.com

บริษัท หมอมีเอสเตท จำกัด
ตั้งอยู่ บ้านเลขที่ 2 ซอยเกษมสันต์ 3 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
อยู่ระหว่างดำเนินการทำร้านอาหาร